Pazar , 29 Kasım 2020
Teknoloji Nedir? Yararları ve Zararları Nedir? 1 – teknoloji nedir faydalari ve zararlari nelerdir 5dffa9bd6a224

Teknoloji Nedir? Yararları ve Zararları Nedir?

Teknoloji Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Hayatımızın her alanını tutsak alan teknolojiden kopmak imkânsız. Zararlarını düşünmeden, sınırsızca “faydalarını” kullanmaya devam ediyoruz.

Tarihte bilim ve mühendislikten ilkin ortaya çıkan teknoloji; insanoğlunun gereksinimlerine uygun destek alet ve araçların yapılması yada üretilmesi için lüzumlu informasyon ve yeteneklerdir. Sanayi dallarıyla ilgili üretim şekilleri, araçlar, gereçler ve aletleri kapsayan bilgilerdir. Bilimin uygulamacı taraflarını ifade eder. Günümüzde veri paylaşımının, keşiflere yön veren etkin bir parçasıdır. İnsanların gereksinimlerinden ortaya çıkan teknoloji, yaşamı kolay hale getirmeyi amaçlar. Makalemizde, sınırı olmayan bir bilim branşının özetini bulacaksınız.

Hızla gelişen teknolojinin Yararları

Son yüzyıllarda değişen teknolojinin insanlara neler kazandırdığını, ne benzer biçimde yararları bulunduğunu anlatmak için sayfalar yetersiz kalır. Bir tek tv ve bilgisayarın yararları bile, değişen teknolojinin yaşamımıza katkılarını özetlemeye yeter. Direkt ve dolaylı olarak insanlara on binlerce faydasından söz edebiliriz. Bazıları şunlar;

 • Teknoloji yardımıyla informasyon alışverişi kolaylaştı. Dünyanın diğeri ucunda gerçekleşen bir vakadan anında haberimiz oluyor.
 • Yaşamı kolaylaştırır ve pratikleştirir. Evinizde internetten alışveriş yapabilirsiniz, kilometrelerce uzaklıktaki bir vakası anlık olarak seyredebilirsiniz, 2 dakikada apartmanın 10. katına çıkabilirsiniz.
 • Günümüzde tıp sektörü neredeyse her alanda teknolojiye bağımlı. DNA analizleri, tahliller, ameliyatlar benzer biçimde sayısız tıp uygulaması teknoloji yardımıyla gerçekleşebilir.
 • Ölümcül birçok hastalığın çaresi teknoloji yardımıyla bulunmuştur.
 • Hızla gelişen teknolojinin en büyük katkılarından biri de ulaşım sektörüdür. Kara, hava, deniz ulaşımında kullanılan her türlü vasıta, teknoloji ürünüdür. Atla bir günde gidebileceğiniz mesafeyi, teknoloji kullanılarak üretilen otomobille birkaç saatte alabilirsiniz.
 • Küresel iktisat başta olmak suretiyle ülke ekonomilerinin gelişmesine, sanayi ve eğlence sektörünün yükselmesine yol açtı.
 • Günlük hayatta kullandığımız ufak ev aletleri, asansörler, beyaz eşyalar ve daha nice teknolojik aygıt, zamandan tutum ve verimli hizmetler sağlar.
 • Eğitim alanında her açıdan değişen teknolojinin tesiri vardır. Mesela; öğrenciler uzak bölgelerden teknolojik araçlarla okula gelir, kitaplar teknoloji yardımıyla basılır.
 • Basım ve gösterim sektörünün kullandığı teknolojiler, fazlaca kısa sürede binlerce baskıya olanak sağlar. Mesela; bir matbaada 1 saat içinde binlerce kitap basılabilir.
 • Medya sektörü, teknoloji yardımıyla haber ulaştırır. Kameralar, fotoğraf makineleri, ses kayıt cihazları, uydu sistemleri teknolojik ürünlerdir. Tv ve radyo yayıncılığı, teknoloji aracılığı ile yapılabilir.
 • Suçluların yakalanması için teknolojiden faydalanılır. Bu amaçla kullanılan güvenlik kameraları, alarmlar, takip sistemleri, telsizler teknolojik ürünlerdir.
 • Eğlence, müzik ve reklâm sektörü, tamamen teknolojiye bağımlıdır. Albüm hazırlanması, tiyatro sergilenmesi, reklâm filmi ve klip çekilmesi, konser verilmesi ve beyaz perde filmleri çekimleri ve yayınları için teknolojiye gerekseme vardır.
 • Sanayi ve sanayide de, teknoloji yardımıyla kısa sürede üretim, montaj, bakım ve onarım yapılabilir.
 • Son model otomobiller, süratli trenler, ses hızını aşan uçaklar, sürücüsüz araçlar, hafifçe hava araçları, yatlar ve daha niceleri teknoloji yardımıyla insanlığın hizmetine sunulabilir.

Hızla gelişen teknolojinin Zararları

 • Hızla gelişen teknolojinin zararları, kim bilir yararlarından fazla. Bu mevzuda izafi bir durum var. Kısaca değişen teknolojinin yol açmış olduğu problemler, gene teknoloji ile çözülebiliyor. Kıyası size bırakarak zararlarından söz edelim:
 • Ülkeler teknolojilerine güvenerek savaşır. Atom bombaları, kitle imha silahları, füzeler, nükleer ve biyolojik silahlar ve harp uçakları teknoloji ile üretilir.
 • Teknoloji insanları tembelleştirir, hazıra ve hareketsiz yaşama alıştırır.
 • Tüketimi artıran teknoloji, dünyadaki yer altı ve yer üstü kaynakları tükenme noktasına getirmiştir. Artık her türlü teknolojik ürüne binlerce lira harcıyoruz.
 • Bir dönem lüks olarak görülen cihazlar, gerekseme olarak kanıksandı.
 • Küresel ısınma benzer biçimde çevre sorunlarının başlangıcında teknoloji ile bağlantılı faktörler gelir. Mesela; teknoloji kullanan fabrikanın atıkları bile teknoloji kullanılarak çevreye atılır.
 • Nükleer teknoloji benzer biçimde süreçler, kalıcı çevre felaketlerine neden olur.
 • Hızla gelişen teknolojinin bazı uygulamaları, toplumda etik, ahlâki ve kültürel sorunların doğmasına yol açtı. Bazı değerleri negatif etkiledi, bazılarını yok etti.
 • İnternette paylaşılan bilgiler, insanların aleyhlerine kullanılmaya başlandı.
 • Makineler, insan gücünün yerini aldı. İstihdam sorunları ortaya çıkmaya başladı. Makine verimliliği, insan verimliliği ile kıyaslanmaya başlandı.
 • Bazı meslek dalları teknolojiye yenik düştü, bazıları da teknolojiye direniyor.
 • Hızla gelişen teknolojinin insan sağlığına negatif tesirleri çeşitli hastalıkları tetikledi, bazı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtı. Günümüzde artık “teknoloji bağımlılığı” için klinikler açılıyor.
 • Teknoloji demek, elektrik anlamına gelir. Her türlü teknolojik aygıt elektrik kullanır. Bu sebeple teknolojik cihazların yaymış olduğu elektromanyetik dalgaların, beyin nöronları başta olmak suretiyle vücudun elektromanyetik alanı üstünde negatif tesirleri vardır.
 • Her yerde bulunan teknolojik cihazlar radyasyona ve elektromanyetik dalgalara maruz kalma riskini artırdı.
 • İnsanları sanallaştırır, sosyalleşmelerini engeller ve karşı karşıya iletişimi azaltır.
 • Teknoloji ürünü bilgisayar oyunları, evlatların ve gençlerin yaşamını negatif etkiledi. Yeni nesil sıhhat sorunları ortaya çıkmaya başladı. Teknolojiye bağlı depresyon, stres, uykusuzluk benzer biçimde rahatsızlıklar arttı.

Hızla gelişen teknolojinin Tanımı ve Önemi

Teknoloji; çeşitli mal yada hizmetlerin üretiminde, bunlara yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan teknikleri, işlemleri, becerileri ve şekilleri ihtiva eder. Bunların derlenmesine yada bilimsel araştırmalara genel olarak “teknoloji” adı verilir. Her türlü teknik süreç, informasyon, makine, bilgisayar ve cihazlar benzer biçimde teknik materyaller teknoloji ile bağlantılıdır. İnsanların bilimi kullanarak hayatlarını kolaylaştırmak için yapmış olduğu her türlü teknik işlem, genel olarak “teknoloji” olarak açıklanır.

Organik kaynakların kullanılmasıyla başlamış olan teknoloji, genel olarak insanların gereksinimlerinden dünyaya gelmiştir. Her gerekseme, değişik bir değişen teknolojinin gelişmesine yol açmıştır. Tekerleğin icadı, teknolojik bir devrimdir. Basımevi ve telefonun icadı adeta toplumların kaderini yeniden yazmıştır. Nihayet netin keşfi ile yazışma devrimi yaşandı. Toplumlar arası etkileşim ve yazışma kaynakları aniden internete evrildi. Nükleer ve askeri teknolojilerdeki gelişmeler, ülkeleri yeni teknolojiler buluş etmeye sevk etti. Günümüzde artık suni zekânın insanları yöneteceğini, nano-teknolojileri ve parçacık teknolojilerini konuşuyoruz.

Hızla gelişen teknolojinin önemine dair birkaç örnek verelim. Mesela; 1990’lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan cep telefonları olmadan iyi mi yaşıyorduk? İnternet de aynı dönemlerde yaşamımıza girdi ve her alanda çığır açtı. İnternetsiz günleri yaşayanlar, netin önemini daha iyi anlayacaktır. Daha geriye gidelim. Edison’un elektriği buluş etmesi, teknolojik açıdan dönüm noktasıdır. Elektriksiz kalınca önemini daha iyi anlıyoruz. Günlük hayatta kullandığınız teknolojik cihazları birkaç gün kullanmayın; değişen teknolojinin önemini daha iyi farkına varacaksınız. Her şeyden öte artık ülkelerin gelişmişlik düzeyi, toplumsal yapısı, askeri harcamaları teknolojik gelişmelere nazaran belirleniyor.

Teknoloji Hakkında Kısa Notlar

 • “Teknoloji” kelimesi, Yunanca “tekno” ve “logia” doğrusu “zanaat, sanat” ve “informasyon, bilim” kelimelerinden türetilmiştir. “Zanaat ve sanat bilimi” olarak da tanımlanır.
 • Hızla gelişen teknolojinin toplumsal tesirleri ve doğasıyla ilgilenen felsefe dalına “teknoloji felsefesi” adı verilir. En eski disiplinlerden kabul edilen teknoloji felsefesi, Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır. Tarihte meşhur birçok felsefeci, teknolojiyi eleştirmiş ve sorgulamıştır.
 • İlk durağan(durgun) disk (hard disk), 1980 senesinde üretildi. “Teknoloji harikası” olarak anılan disk, ortalama 250 kilogram ağırlığında ve 40 bin dolardı.
 • Türkiye’de web kullanan insanların sayısı 2017 yılı itibariyle nüfusun yüzde 67’sine ulaştı. Bu oran, 2016 senesinde yüzde 61 civarındaydı.
 • Dünya nüfusunun yarıdan fazlası minimum 1 tane cep telefonu kullanıyor.
 • Dünyadaki tüm para trafiklerinin yalnız yüzde 10’u nakit olarak yapılıyor; öteki kısım ise tamamen teknoloji ürünü dijital yada sanal paralardır.
 • Bilim adamları, teknoloji kullanarak mikro-partiküllere oksijen doldurup su altında nefes alma sorununu aşmanın yollarını buldu.
 • ABD’da askeri teknolojilerdeki gelişmeler baş döndürüyor. Bal arılarının bombaları bulması için deneyler yapılıyor.
 • Hızla gelişen teknolojinin önemine vurgu yapmak için Yılmaz Erdoğan’ın meşhur filmi “Vizontele”den bir replik paylaşalım: “Buraya gazeteler iki gün sonrasında geliyor. Biz duyduğumuz bir havadise şaşırdığımız vakit büyükşehirdeki insanoğlu çoktan unutmuş oluyor.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir