Pazar , 18 Nisan 2021
cipher
cipher

Ciphertext Oluşturma

Kriptolama metotları kodlama ve çözme için özel algoritmalar kullanırlar. Bunlara cipher (parola) denir.  Parola iyi tanımlanmış adımlar serisi içeren bir prosedürdür.

Kimlik doğrulama, bütünlük ve gizlilik kriptografinin bileşenleridir.  Kriptografi hem bilgi gizleme çalışmaları hem de uygulamalarıdır.

Ciphertext Oluşturma 1 – Authentication
    Authentication ———————————  Integrity  ————————————- Confidentiality

Şifreli metin oluşturmanın birkaç metodu vardır;

  • Transposition (Aktarma)
  • Substitution (Değiştirme)
  • One-time pad (Bir seferlik şifreleme)

Kriptografik servisler bir çok güvenlik uygulamasının temel dayanağıdır. ve yüzyıllar boyunca çeşitli şifreleme metotları kullanılmıştır.

  • Scytale
  • Caesar cipher 
  • Vigenère Cipher
  • Jefferson’s encryption device
  • German Enigma machine

Scytale

Eski Yunanda Spartan adlı kral tarafından ilk kriptolama yöntemidir. Kodlanacak metin şerit halinde kesilip bir çubuğun etrafına dolanmış kağıt üzerine yazılır. Çözmek için aynı çubuk gereklidir.

Ciphertext Oluşturma 2 – scytale
Scytale 

Caesar Cipher

Ciphertext Oluşturma 3 – Caesar Cipher

Sezar generallerine mesaj gönderirken elçilere ve ulaklara güvenmediği için şifreleyip gönderirdi.  Sezar her harfi bir başka harfle değiştirerek gönderir:

A ile D
B ile E

ve diğerleri. Generaller üç harf kaydırma kuralını bildikleri için mesajları okuyabiliyorlardı. 

Vigenère Cipher

1586’da, Frenchman Blaise de Vigenère kriptolama için çok alfabeli bir sistem tanımladı. Vigenère Cipher olarak anıldı. Sezar şifrelemesini esas alır ancak çoklu karakterli anahtar kullanır. Bu aynı zamanda otomatik anahtar şifrelemesi anlamına da gelir.

  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Aabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Bbcdefghijklmnopqrstuvwxyza
Ccdefghijklmnopqrstuvwxyzab
Ddefghijklmnopqrstuvwxyzabc
Eefghijklmnopqrstuvwxyzabcd
Ffghijklmnopqrstuvwxyzabcde
Gghijklmnopqrstuvwxyzabcdef
Hhijklmnopqrstuvwxyzabcdefg
Iijklmnopqrstuvwxyzabcdefgh
Jjklmnopqrstuvwxyzabcdefghi
Kklmnopqrstuvwxyzabcdefghij
Llmnopqrstuvwxyzabcdefghijk
Mmnopqrstuvwxyzabcdefghijkl
Nnopqrstuvwxyzabcdefghijklm
Oopqrstuvwxyzabcdefghijklmn
Ppqrstuvwxyzabcdefghijklmno
Qqrstuvwxyzabcdefghijklmnop
Rrstuvwxyzabcdefghijklmnopq
Sstuvwxyzabcdefghijklmnopqr
Ttuvwxyzabcdefghijklmnopqrs
Uuvwxyzabcdefghijklmnopqrst
Vvwxyzabcdefghijklmnopqrstu
Wwxyzabcdefghijklmnopqrstuv
Xxyzabcdefghijklmnopqrstuvw
Yyzabcdefghijklmnopqrstuvwx
Zzabcdefghijklmnopqrstuvwxy
Vigenère Cipher

Jefferson Kripto Cihazı

Ciphertext Oluşturma 4 – Jefferson

Amerika Başkanı Thomas Jefferson bir kripto sistemi icat etti. 1790-93 yılları arasında kullanıldı.

Enigma Makinesi

Ciphertext Oluşturma 5 – Enigma

Arthur Scherbius 1918’de Enigmayı keşfetti ve Almanya’ya sattı. Bu makine diğer makinelerin şablonu olarak kullanıldı ve II. Dünya Savaşı boyunca kullanıldı. 

1000 kripto analizcisi tarafından dakikada 4 anahtarla günlerce denense 1,8 milyar yıl alacaktı. Almanya Enigma’nın kriptoladığı belgeler düşmanların eline geçse bile çözülemeyeceğini biliyorlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir