Pazartesi , 25 Ekim 2021
IP Yönlendirme Teknikleri
IP Yönlendirme Teknikleri

IP Yönlendirme Teknikleri

IP yönlendirme işinin gerçekleştirilmesi sistemlerin sahip oldukları yönlendirme tablosu (Routing Table) yardımı ile yapılır. Bu tablo gönderilen veri paketlerinin alıcısına ulaşması için hangi yolun izleneceğini belirten yönlendirme bilgilerini tutar. Bu bilgiler iki yöntem ile güncellenir.

  1. Ağ yöneticisi (network administrator) tarafından el ile girilir. Sistemde olan herhangi bir değişiklik ağ yöneticisi tarafından takip edilerek güncellenmek zorundadır. Bu tip yönlendirmeye statik yönlendirme denir.
  2. Ağ yöneticisinin herhangi bir müdahalesi olmadan yönlendirme algoritmaları aracılığıyla yönlendirme tabloları güncellenir. Bu tip yönlendirmeye dinamik yönlendirme denilmektedir.

Statik Yönlendirme


Konfigurasyon:

1.YOL:   R1(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 195.168.10.2 (next hope ip kullandık)

2.YOL:    R1(config)#ip route  0.0.0.0  0.0.0.0  serial 0/1 (Çıkış interface kullandık)

Discal Route (S*)

Routing tablosunda eşleşme olmadığında veya default route işletilmesi istenmediği durumlarda paketleri yok etmek için kullanılır. Paketler null0 gönderilir.

Konfigürasyon:

ip route [Hedef ip ] [hedef mask] null 0

ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 null0 (Hedef adresi 172.16.0.0 olan paketler engellenecektir. )

RIP (Router Information Protocol)

            RIP yönlendirme tablolarını periyodik olarak güncelleyen bir protokoldür. Sistemde herhangi bir değişiklik olsun olmasın bu tablolar güncellenir. Mesafe ölçüsü olarak ağdaki düğüm sayısı (Node Count) kullanılır. Genellikle küçük ölçekli ağlarda kullanılan bir yöntemdir.

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

            Cisco tarafından geliştirilmiştir. Çalışma prensibi olarak RIP’e benzemektedir. RIP’ten farkı sistemde meydana gelen anlık değişmelerin (Link State) dikkate alınmasıdır. Bu nedenle bu protokol hibrit (karışık) protokol olarak da adlandırılır.

OSPF (Open Shortest Path First)

            Yalnızca sistemde meydana gelen anlık değişmeleri (Link State) dikkate alır. Sistemde herhangi bir değişiklik olduğunda kullandığı matematiksel algoritma ile gidilecek noktaya olan en kısa yolu tekrar hesaplar. Yalnızca ağ ortamı üzerinde meydana gelen değişikliklerde çalıştığı için ağ ortamını gereksiz trafikle meşgul etmez. Kullandığı hesaplama yöntemi sayesinde cevaplama süresi çok kısadır. Bu özellikleri nedeniyle büyük ağ ortamlarında yaygın olarak kullanılırlar.

IS – IS ( Intermediate System – Intermediate System)

            Yapı ve çalışma prensibi olarak OSPF’e çok benzemektedir. Adresleme sistemi farklıdır. Özellikle Internet Servis Sağlayıcıları tarafından yaygın kullanılmaktadır.

BGP (Border Gateway Protocol)

            BGP internet servis sağlayıcılar arasında yönlendirme tablosu alışverişini sağlar. Bu nedenle dış geçityolu protokolü (Exterior Gateway Protocol) olarak adlandırılır. BGP yönlendirme tabloları çok sayıda bilgi tutmaları nedeniyle oldukça büyüktür. Bu bilgilerin toplamı yaklaşık 150 MB civarındadır. Bu protokoller internet servis sağlayıcılarının dış dünyaya açılan yönlendiricilerinde çalıştırılır.

IS-IS Yönlendirme Protokolü

IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) genellikle büyük ölçekli ağlarda hatırı sayılır şekilde tercih edilen bir yönlendirme protokolüdür. Büyük ölçekli olup BGP kullanan (ISP back-bone’lar gibi) ağların IGP gereksinimini karşılamak için protokol aramanız gerekirse doğruca IS-IS’in kapısına gitmelisiniz. Büyük ISP ağlarında diğer protokollere göre daha efektif çalışmaktadır.

Çünkü her protokol uygulandığı sistemin büyüklüğü ve işlevine göre seçilmelidir. OSPF ve EIGRP’nin dizayn limitlerinin aşılmasından dolayı performans sorunları yaşanabiliyor ancak IS-IS’de bu handikap aşılmış durumda. Bu noktada diyebiliriz ki IS-IS büyük ölçekli ağlarda daha efektif bir IGP protokolüdür. IS-IS’i farklı yapan OSI referans modelini referans alarak çalışıyor olmasıdır. IS-IS ile data Connectionless Network Service (CLNS) standardı ile taşınır. Geniş domainler alt domainlere (area’lara veya sub-domain’lere) ayrılarak hiyerarşi/ölçeklendirme sağlanabilir.  Ancak her bir router sadece 1 area’ya ait olabilmektedir.

Yönlendirme bu area’lar içerisinde veya arasında gerçekleşir. Area içerisinde gerçekleşen yönlendirme L1 yönlendirme olarak adlandırılır. Aynı domain içinde bulunan area’lar arasındaki yönlendirme ise L2 yönlendirme olarak adlandırılır. Burada temel 2 tip yönlendirmeden bahsettik aynı şekilde IS-IS yönlendiricileri de Level1, Level2, Level 1/2  olarak 3 ayrı kategoride sınıflandırabiliriz.

(İlave olarak OSI yönlendirmesinde L0 ve L3 yönlendirme de bulunmaktadır. L0 end-system (ES – End Host) ile IS yönlendirici arasında gerçekleşen yönlendirme işlemidir. L3 yönlendirmeyi ise farklı domainler arasında gerçekleşen yönlendirme işlemidir. e-BGP veya farklı domain-id’li OSPF’ler gibi …

L1 Yönlendiriciler: Aynı area içerisinde bulunan yönlendiriciler L1 yönlendiricilerdir. L1 ve L1/L2 yönlendiriciler ile komşuluk kurabilirler. L1 komşuluk kurmanın şartı aynı area içinde olmaktır ve area içi OSPF LSDB’ye benzer bir L1 LSD(Link-state Database) tutarlar. Area dışına gidecek paketler için ise kendisine en yakın L1/L2 yönlendiriciyi tercih ederler.

L2 Yönlendiriciler: L2 yönlendiriciler L2 ve L1/L2 yönlendiriciler ile komşuluk kurarlar. L2 komşuluk için aynı area içinde olma şartı da bulunmaz. L2 yönlendiriciler L1 LSD’den tamamen farklı olarak bir L2 LSD oluştururlar. L2 LSD içerisinde area’lar arası yönlendirmeye ait bilgileri tutarlar. Bu sebeple area içi route bilgisine sahip olmamakla birlikte  sadece area’lar arası yönlendirme bilgilerine sahip olurlar.

L1/L2 Yönlendiriciler: Cisco yönlendiricilerde varsayılan mod olarak L1/2 modu kullanılmaktadır. Bu tip yönlendiriciler L1 ve L2 yönlendirme için 2 farklı LSD oluştururlar ve her bir LSD için ayrı SPF algoritması çalıştırırlar. Bu sebeple de daha fazla CPU ve belleğe ihtiyaç duyarlar.  L1,L2 ve L1/L2 yönlendiriciler ile komşuluk kurabildiklerinden işlevsel olarak OSPF’deki ABR rollü yönlendiricilere benzetebiliriz. Bu yönlendiriciler hem area içi hemde area’lar arası yönlendirme yaptığından omurga (backbone) olarak nitelendirilirler.

IS-IS
IS-IS

Resme baktığımızda farklı area’lar arasındaki trafiğin L2 ve L1L2 yönlendiricilerin oluşturduğu bir omurga üzerinden aktığı kolayca anlaşılabilir. Bu IS-IS domain’in omurgası mavi renk ile sınırlandırılmış mantıksal alandır. Bu omurgayı OSPF’deki backbone area (area 0)’a benzetebiliriz. Son olarak bu resimde yukarıda açıkladığımız üzere; aynı sub-domain (area) içerisinde bulunan L1L2 router’ların birbiri ile L2 komşuluk kurabildiğini görüyoruz.

Bu noktada IS’ler (IS-IS yönlendiriciler) arası kurulabilecek komşuluklarda ne gibi limitler olabilir kısmına bakalım?  Ufak bir tekrar edelim. Area içerisinde L1 ve L2 komşuluk , area dışına sadece L2 komşuluk kurabiliyoruz. O halde area’ları birbirinden ayıran bir değer mevcut ve biz bu değere Area ID (Identifier) diyoruz.

  • Aynı Area ID’ye sahip L1 IS’ler L1 komşuluk kurabilirler.
  • Farklı Area ID’ye sahip L2 IS’ler L2 komşuluk kurabilirken L1 komşuluk kuramazlar.
  • Aynı Area ID’ye sahip L1 ile L1/L2 IS’ler  L1 komşuluk kurabilirler.
  • Farklı Area ID’ye sahip L2 ile L1/L2 IS’ler L2 komşuluk kurabilirler.
  • L1/L2 IS’ler kendi aralarında aynı Area ID’ye sahip olmak şartı ile L1 ve L2 komşuluk kurabilirler.
  • L1/L2 IS’ler farklı Area ID2ye sahipse sadece L2 komşuluk kurabilirler.

Temelde Area ID aynı ise L1 veya L2 komşu olabilirsin, aynı değilse sadece L2 komşu olabilirsin..IS Level tipi L1 ise sadece L1, L2 ise sadece L2, L1/L2 ise hem L1 hem de L2 komşuluk kurabilirsin.

Domain, area ve komşuluk tiplerinden yeterince konuştuk. Biraz işlerin nasıl yürüdüğüne bakalım. Yazının hemen başında OSI Connectionless Network Service kavramını kullanmıştım. Bu kavram ismi üzerinde olduğu gibi “Connectionless” olarak çalışan yani bağlantı odaklı olmayan bir haberleşme mekanizmasıdır. Peki nasıl?

OSI’de her cihaz bir sistem olarak adlandırılır. Yönlendiriciler IS, uç cihazlar ise ES(End System – Host) olarak. Her bir cihaz  “hello” ile varlığını bildirir. IS’ler ISH (IS Hello), ES’ler ise ESH (ES Hello) gönderirler.  Bir Host yönlendiricilerin(IS) varlığını onlardan almış olduğu ISH’lerden anlarken, bir yönlendirici Host’u ondan aldığı ESH ile tespit eder. ES-IS’de paketler bu tespit işlemi sonrası cihazdan cihaza “redirect” edilerek iletilirler. Kullanılan bir ARP,  ICMP gibi bir protokol bulunmamaktadır .  “Connectionless” kavramı bu redirect bazlı iletişimden gelmektedir.

IS’ler arasında iletimde ise önemli bir detay daha var. IS-IS paketleri OSI L3 encapsülasyona tabi tutulmadan L2 olarak enkapsüle ediliyor.

Bildiğimiz yönlendirme protokollerindeki her arayüzde olan ip adresleme mantığı IS-IS’de arayüz bazlı değil yönlendirici bazlı olarak mevcut. Her bir yönlendiricide varsayılan 3, maksimum 234 adet olmak üzere Network Service Access Point (NSAP) adresleri kullanılıyor. NSAP bir IS’nin Area ID’sini , System-ID’sini ve NetSel(NetSelector) bilgisini içeriyor.

Örnek bir NSAP adresi : 

Area ID .System ID.Nsel

49.0003.1111.1111.1111.00

AFI  …   Area ID      ————System ID———-NSEL

 1Byte+2Byte           ———6 Byte—————-2 Byte

Area ID : 1 Byte AFI ve 2 Byte Area ID’den oluşur. Örnek için AFI (Address family) 49 private ağları temsil etmekte. Area ID’si ise 3’tür.

System ID: 6 Byte uzunluktadır. Formatı çok basittir. Örn ip adresimiz 192.168.76.4 olsun. Bunu oktetler içindeki sıfır rakamlarını atlamadan açarak tekrar yazıyoruz: 192.168.076.004 daha sonra NSAP system id formatına alıyoruz. Yani:

1921.6807.6004

System ID’nin her area’ içerisinde eşşiz olması gerekiyor . Hatta bir çok IS-IS dizayn klavuzunda domain’de eşşiz olmasının daha uygun olduğu belirtiliyor.

NSEL (NSAP Selector): NSEL bir nevi service id olarak kullanılıyor. (TCP/IP’de kullanılan port numaraları gibi .) Bu sebeple routing üzerinde bir etkisi bulunmuyor. Yönlendiriciler için bu değerin 00 olması gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir