Pazar , 24 Ekim 2021
MysqlCheck ile MySQL DB Optimizasyon ve Onarım 1 – MySQL Repair 800x4451 1

MysqlCheck ile MySQL DB Optimizasyon ve Onarım

MySQL veritabanlarının nasıl tamir edileceğini ve tabloların nasıl optimize edileceğini göreceğiz. MySQL / MariaDB tablolarını ve veritabanlarını kontrol etmenizi, analiz etmenizi, onarmanızı ve optimize etmenizi sağlayan bakım komut satırı aracı olan mysqlcheck hakkında bilgi vermeye çalışacğız.

Veritabanı blogundaki tablo yayınlarının kontrolü;

# mysqlcheck -c blog posts

blog.posts OK

Veritabanı şifre ile korunuyorsa, komutun sonuna -u root -p eklenemelidir;

# mysqlcheck -c blog posts -u root -p

Şifre girin:

blog.posts OK

MySQL veritabanındaki tüm tabloları analizi;

Aşağıdaki komut veritabanı blogundaki tablo yayınlarını kontrol edecektir:

# mysqlcheck -a blog posts

blog.posts OK

MySQL / MariaDB sunucusu uzak bir ana bilgisayarda çalışıyorsa, komutun sonuna -h eklenmeli;

# mysqlcheck -a blog posts -h remotehost.com

blog.posts OK

MySQL veritabanlarındaki tüm tabloların optimize edilmesi;

# mysqlcheck -o --all-databases

Birden fazla MySQL veritabanı onarımı

Hem blog hem de blog2 veritabanlarındaki tüm tabloları onaracak:

# mysqlcheck -r --databases blog1 blog2

Tüm MySQL veritabanlarındaki tüm tabloların optimizasyon ve onarımı

Tüm veritabanlarındaki tüm tabloları kontrol edilecek ve bazı tablolar bozuksa, bu tabloyu otomatik olarak düzeltecektir.

# mysqlcheck --auto-repair -o --all-databases

Sık kullanılan mysqlcheck argümanları

-c, –check Hata tablosu için kontrol

-a, –analyze Verilen tabloları analiz

-o –optimize Tabloları optimize

-r, –repair Benzersiz olmayan benzersiz anahtarlar dışında hemen hemen her şeyi düzeltebilecek bir onarım gerçekleştirir.

–auto-repair Eğer işaretlenmiş bir tablo bozulmuşsa, onu otomatik olarak düzeltir. Tüm tablolar kontrol edildikten sonra onarım yapılır.

-A, –all-databases Tüm veritabanlarını kontrol eder.

-B, –databases Adı belirtilen veritabanlarındaki tüm tabloları işler.

–tables Seçeneği izleyen tüm ad argümanları tablo adları olarak kabul edilecek şekilde –databases veya -B seçeneğini geçersiz kılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir