Pazartesi , 25 Ekim 2021
Peltier ve İç Yapısı 1 – 21

Peltier ve İç Yapısı

Peltier elektrik enerjisi ile ısı enerjisinin birbirleri arasındaki dönüşüm elde eden termoelektrik sistemlerdir. Termoelektrik vakalar Joule yasası, Peltier tesiri, Seebeck tesiri ve Thomson tesiri ile açıklanmaktadır. Bir termoelektrik modül N ve P tipi yarı iletkenlerden meydana gelir. Bu sistem elektriksel olarak seri, termal olarak paralel bağlanarak değişik uygulamalar için değişik kapasitelerde termoelektrik modüller oluşturulabilir.

Peltier Emek verme Prensibi

İki ucuna doğru akım verildiğinde N ve P tipi yarı iletkenlerdeki elektronlar bir uçtan diğerine doğru itilirler ve bir yüzde ısınma öteki yüzde soğutma meydana gelir. Böylece termoelektrik modül bir ısı pompası şeklinde çalışır. Eğer termoelektrik modülün iki yüzeyi içinde ısı farkı oluşturulursa termoelektrik modül bir DC akım deposu şeklinde elektrik üretir.

Peltier Tarihçesi

Yarı iletken üstünde meydana getirilen çalışmaların sonucunda bulunan Peltier’in ilk adımı 1823 senesinde Estonya’lı bilim insanı Thomas Johann Seeback tarafınca atılmıştır. İki değişik metal kullanarak bir halka meydana getiren Seeback oluşturduğu bu halkanın ek yerlerini ısıttığında ortamdaki pusula iğnesinin saptığını gözlemlemiştir. Bu keşifle yarı iletkenlerin ısıtıldıklarında etraflarında bir manyetik alan meydana getirdikleri anlaşılmıştır.

Seeback’in bu gözleminden 12 sene sonrasında 1835’te Fransız bilim insanı Thomas Johann yarı iletkenlerdeki ısı ve elektrik arasındaki birlikteliğin çift taraflı bir münasebet bulunduğunu ispatlamıştır. Buna gore yarı iletkenlerin uçlarına gerilim uygulandığında bir tarafı soğurken öteki tarafı ısınmaktadır. Peltier’in yapmış olduğu bu emek vermeden sonrasında yarı iletkenlerin elektrik ısı ilişkisi termoelektrik alanında Peltier tesiri olarak adlandırılmıştır.

Peltier ve İç Yapısı 2 – peltier
Peltier

Peltier İç Yapısı

Peltier içinde bulunan termoelektrik madde ile bir yüzeydeki ısı öteki yüzeye aktarılmaktadır. Ek olarak peltier içinde bulunan N ve P tipi uçlar seri bağlı olarak bağlanmıştır. Gerilim uygulandıktan sonrasında elektronlar soğuk taraftan sıcak tarafa doğru kinetik etmektedir. Elektronlar yardımıyla ısı soğuk taraftan sıcak tarafa kinetik eder. Peltier’in sıcak yüzeyi ne kadar oldukca ısınırsa soğuk yüzeyi de o denli oldukca soğumaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir