Pazartesi , 25 Ekim 2021
Ulaşım Katmanı Protokolleri 1 – tcp udp 1

Ulaşım Katmanı Protokolleri

            TCP/IP’nin ulaşım katmanında TCP ve UDP olmak üzere iki protokol tanımlıdır. TCP (Transmission Control Protocol), bağlantılı düzene dayalı bir protokoldür. İki bilgisayar iletişim kurmadan önce iletişim kurma istek ve onaylarını birbirlerine yollarlar. Böylece iletişim konusunda anlaşmış olurlar. UDP (User Datagram Protocol) bağlantısız düzenli bir protokoldür.  İletişim başlamadan önce gönderici ve alıcı arasında bir anlaşma yapılmasına gerek yoktur. Bu katman protokollerinden genelde TCP kullanılır. UDP protokolü ise kontrol amaçlı kullanılmaktadır.

            TCP ve UDP protokolleri bir üst katmandan gelen veriyi paketleyip alt katmana gönderirler. Eğer veri tek hamlede gönderilemeyecek kadar uzunsa alt katmana gönderilmeden önce parçalara ayrılırlar ve her parçaya bir sıra numarası verilir.

TCP (Transmission Control Protocol)

            TCP protokolü bir üst katmandan gelen veriyi uygun uzunlukta parçalara böler ve bir alt katmana gönderir. Ayrıca her bir parçaya TCP protokolü tarafından, alıcı tarafından paketlerin sıralı birleştirilmesi maksadıyla parçalara bir sıra numarası verilir. Eğer gönderilen paket alıcı tarafından hatalı olarak alındıysa, bu protokol aracılığında hatalı olan paket alıcı tarafına tekrar gönderilir. İki cihaz arasında TCP iletişimi başlamadan önce bir oturum kurulması gerekmektedir. Yani TCP protokolü bağlantılı düzen (connection-oriented) protokoldür. TCP protokolü tarafından oluşturulmuş başlık bilgisi ve veri parçası ikisi birlikte, TCP segmenti olarak anılırlar. Alt katman olan IP katmanına bir TCP segmenti gönderilir. Bu katmanda TCP segmentine bir IP başlığı eklenir ve kullanıcıya gönderilir.

            TCP segmentinde temel olarak; gönderici port no, alıcı port no, segment sıra numarası, gönderilen verinin en son hangi sekizlisinin alındığına dair bilgi taşıyan onay numarası, başlık uzunluğu bilgisi, saklı tutulmuş (ki gelecekteki büyümeler için boş bırakılmıştır), kontrol kod bitleri, hata sınama bitleri, acil işaretçisi ve veri parçası bulunur.

UDP (User Datagram Protocol)

            UDP’nin farkı, sorgulama ve sınama amaçlı, küçük boyutlu verinin aktarılması için olmasıdır. Veri küçük boyutlu olduğu için parçalamaya gerek duyulmaz. Dolayısıyla UDP segmenti TCP segmentinden farklıdır. Başlık bilgisi daha az alan içermektedir. Gönderici ve alıcı port numaraları TCP başlığındaki ile aynı işleve sahiptir. Uzunluk alanı veri ve başlığın boyunu gösterir.Kullanılması seçimlik olan hata sınama bitleri ise paketin hatadan arınmış olarak alınıp alınmadığını sınamak için kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir